Congres 2018

Op dinsdag 27 november 2018 organiseren wij het tweede jaarlijkse Nationaal Luchtfotocongres.

U kunt kiezen uit meerdere kennissessies, waarvan u er maximaal twee kunt bezoeken.

Programma

12.00 uur: inloop met lunch
13.00 uur: plenair programma Verkenning Basisvoorziening Beeldmateriaal

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is onlangs begonnen met de verkenning van de Basisvoorziening Beeldmateriaal. In dit verband worden wensen en behoeften geïnventariseerd. Tevens gaat de pilot Gezamenlijke Inwinning van start. Ruud van Rossem (BZK) en Roy Tomeij (projectleider) schetsen de stand van zaken.

13.30 uur: eerste ronde kennissessies:

Het spoorwegnetwerk tot in de puntjes in beeld!
Inhoud: Het maken van hoge resolutie fotobeelden en LiDAR-puntenwolken van het spoorwegnetwerk vanuit een helikopter.
Door: Roelof Boekhold, ProRail

Uitgangspunten aanbesteding BM4

Door de samenwerking met de gemeenten en inzichten die zijn verkregen uit BM3 is een flink aantal aspecten in de aanbesteding gewijzigd. In deze presentatie neem ik u mee in het proces en de overwegingen die hebben geleid tot de blokindeling van en technische en operationele eisen aan BM4.
Door: Jeroen Leusink, Het Waterschapshuis

Haal meer uit je luchtbeelden
Het combineren van inspectietechnieken vanuit de lucht geeft je de mogelijkheid tot het maken van innovatieve data-producten. Deze producten kunnen meerwaarde bieden in vele markten zoals GEO, overheden en aannemerij. Door dit projectmatig aan te bieden wordt dit toegankelijk voor een groot publiek.
Door: Frank Staal, Kavel 10

True ortho's uit puntenwolken.
In het 3D project van Het Kadaster worden uit de landelijk ingewonnen luchtfoto’s puntenwolken gemaakt voor 3D reconstructies. Een bijproduct van deze activiteit is het produceren van True Orthos. In deze beelden kan direct gekarteerd worden voor de BGT, interpretatie van stereofoto’s is dan niet meer noodzakelijk.
Door: Het Kadaster

14.30 uur: pauze

14.45 uur: tweede ronde kennissessies:

Open overheidsdata in digitale tracé-inspecties
Gasunie maakt intensief gebruik van AHN en Beeldmateriaal-luchtfoto’s in de tracé-inspecties. De vierjaarlijkse visuele loopinspecties van het twaalf en half duizend kilometer lange gasleidingnetwerk, zijn met behulp van AHN en HR-luchtfoto’s gewijzigd in digitale inspecties. Welke hobbels kom je tegen en welke verbeteringen liggen in het zicht?
Door: Theo Kolman, Gasunie

Sessie KISS fotogrammetrie!
Keep It Super Simple fotogrammetrie voor het actualiseren van topografische basisbestanden. Een schets van de mogelijkheden en een discussie over het realistische gehalte hiervan.
Door: Robert Kroon, Het Kadaster

The Next Step: alles in één vlucht
Wie niet waagt…..CycloMedia gaat in 2019 heel Nederland met de nieuwste Leica CityMapper hybride camera Obliuque, Nadir en LiDAR tegelijkertijd inwinnen. Dit biedt een ongekend breed scala aan mogelijkheden. In deze presentatie delen wij de eerste ervaringen en laten zien wat toekomst biedt. Dat is heel veel!
Door: Martin te Dorsthorst, CycloMedia Technology B.V.

Fenicks: de wereld van digitale monitoring
Jan Hylke zal een inkijkje geven in de wereld van digitale monitoring van objecten in h. Beeldmateriaal maakt een belangrijk deel uit van het basismateriaal dat hiervoor gebruikt wordt. Fenicks beschikt daarmee over actuele en voor sectoren op maat gemaakte gegevens over vastgoedobjecten in het beheergebied.
Door: Jan Hylke, Fenicks

15.45 uur: plenaire afronding
16.30 uur: afsluiting en aansluitend borrel

 

Aanmelden congres 2018

 

 

Nationaal Luchtfotocongres 2017