Beeldmateriaal - Over beeldmateriaal

Ons doel

Veel overheidsinstanties maken voor hun werk gebruik van luchtfoto’s. Ze worden voor verschillende belangrijke doeleinden gebruikt zoals het bijhouden van het BGT.
Beeldmateriaal heeft als doel luchtfoto’s eenmalig in te winnen en gezamenlijk te gebruiken om zo bij te dragen aan een overheidsbrede basisvoorziening.


De producten

Beeldmateriaal levert elk jaar hoge- en lage resolutie luchtopnamen. De hoge resolutie luchtopnamen (bladloos seizoen) worden gebruikt voor het vervaardigen van stereofoto's en orthofotomozaïek. Ze vormen een landsdekkende luchtfoto met een grondpixelresolutie van 10 cm. De lage resolutie luchtopnamen (voorjaar/zomer) vormen een landsdekkende luchtfoto met een grondpixelresolutie van 25 cm. Naast de RGB orthofoto’s zijn ook infraroodbeelden beschikbaar.
De deelnemers

De deelnemende overheden bestaan uit verschillende afdelingen binnen de Rijksoverheid, de provincies en de waterschappen. Deze partijen brengen tezamen de financiële middelen voor het initiatief bij elkaar.