Beeldmateriaal - Voortgang LR vluchten

Voortgang beeldmateriaal

Beeldmateriaal levert jaarlijks luchtopnamen met een lage resolutie. Onderstaand overzicht toont de planning en voortgang van de inwinning, verwerking en levering van het beeldmateriaal.