Elk jaar wordt Nederland nauwkeurig in kaart gebracht door middel van luchtfotografie. In het voorjaar en de zomer wordt er gefotografeerd in lage resolutie. Deze landelijk dekkende kleurenluchtfoto heeft een grondpixelresolutie van 25 cm.

Kwaliteitscriteria

Het beeldmateriaal van perceel 1 wordt ingewonnen tussen 15 mei en 15 juli. Voor dit gebied gelden specifieke eisen ten aanzien van waterstanden tijdens de luchtopnamen. De luchtopnamen van de overige gebieden worden in de periode van 1 april tot en met 15 juli ingewonnen. Daarbij geldt dat de zonnestand minimaal 30 graden boven de horizon is en er voldoende licht aanwezig voor het maken van luchtopnamen. Tijdens het fotograferen mag het gebied niet geheel of gedeeltelijk getroffen zijn door een overstroming en moeten de uiterwaarden droog zijn. De controle aan de hand van deze gestelde technische eisen vindt in twee stappen plaats:

Stap 1: Een ingangscontrole waarbij er wordt gecontroleerd of het blok volledig is geleverd en de bestandsbenamingen voldoen aan de gestelde eisen.

Stap 2: Een kwalitatieve controle waarbij er wordt gecontroleerd of de geleverde documenten en bestanden voldoen aan de gestelde technische eisen, eindtermen en leveringseisen. In het algemeen geldt dat volledig aan alle specificaties moet worden voldaan. Voor enkele aspecten geldt echter dat 2% van de geleverde data van deze specificaties mag afwijken, zolang afwijkingen niet aaneengesloten in het projectgebied voorkomen.

In 2014 en 2015 is het voor de inwinning luchtfotografie met lage resolutie niet landsdekkend gevlogen. Hierdoor heeft het gebied rondom de Dollard een verlaagde actualiteit (2013). In 2016 is het project wel landsdekkend gevlogen. De lage resolutie luchtopnamen zijn in 2016 uitgevoerd door Eurosense.