Veel overheden maken voor hun werk gebruik van luchtfoto's. Ze worden voor verschillende belangrijke doeleinden gebruikt zoals het bijhouden van de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). Beeldmateriaal levert elk jaar hoge- en lage resolutie luchtopnamen.

Voortgang inwinning per vlieglijn

In bijgaande kaart zijn de vlieglijnen weergegeven die in 2023 door de inwinners van BM5 worden gevlogen. Rode lijnen zijn nog niet ingewonnen de groene zijn al wel ingewonnen. U kunt de tijdsbalk gebruiken om te zien wanneer een lijn is ingewonnen.

Bekijk in externe applicatie op volledig scherm(externe link)