Veel overheden maken voor hun werk gebruik van luchtfoto's. Deze luchtopnamen worden gebruikt voor meerdere doeleinden en worden steeds belangrijker. Met het project Beeldmateriaal kunnen overheden de beelden gezamenlijk aankopen en veelvoudig inzetten. Beeldmateriaal draagt bij aan een basisvoorziening die voor verschillende overheden beschikbaar is. Samen met een eenduidige standaard wordt uitwisseling en samenwerking eenvoudiger. De Rijksoverheid, de provincies en de waterschappen brengen gezamelijk de financiële middelen voor het initiatief bij elkaar.

De producten

Beeldmateriaal levert elk jaar hoge- en lage resolutie luchtopnamen. De hoge resolutie luchtopnamen (bladloos seizoen) worden gebruikt voor het vervaardigen van stereofoto's en orthofotomozaïek. Ze vormen een landsdekkende luchtfoto met een grondpixelresolutie van 10 cm. De lage resolutie luchtopnamen (voorjaar/zomer) vormen een landsdekkende luchtfoto met een grondpixelresolutie van 25 cm. Naast de RGB orthofoto’s zijn ook infraroodbeelden beschikbaar.