Over Beeldmateriaal

Beeldmateriaal is een samenwerking van Nederlandse overheden met als doel het gezamenlijk inwinnen van luchtfoto’s.  De uitvoering van het project is in handen van het Waterschapshuis en Het Kadaster in opdracht van het Geo-Informatie-beraad (GI-beraad). Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is formeel de opdrachtgever van het project. De stuurgroep Beeldmateriaal, gevormd door afgevaardigden van de betrokken organisaties, neemt de beslissingen over het programma. 

 De volgende partijen nemen hierin deel:

 • Ministerie van BZK
 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Het Kadaster 
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
 • Alle provincies
 • Alle waterschappen
 • ProRail BV
 • Nederlandse Gasunie
 • Staatsbosbeheer
 • Nationaal Instituut Publieke Veiligheid

Hoogtegegevens via Actueel Hoogtebestand Nederland

Wil je naast toegang tot luchtfoto's ook toegang tot alle hoogtegegevens van Nederland? 

Kijk dan op website van AHN