Programma AHN en Beeldmateriaal congres is bekend

Op 9 mei organiseren wij het AHN en Beeldmateriaal congres. Het congres vindt plaats in De Marienhof in Amersfoort. De volgende onderwerpen komen aan bod: Inwinning en Kwaliteit; Presentatie en Distributie; Gebruik en Toepassingen; Karteren in 2030.

We hebben een plenaire interactieve sessie en vier tracks met presentaties. Het programma van de vier tracks staat hieronder. Het programma is voor 90% af, dus er kunnen nog kleine wijzigingen komen.

 • 09:30 - Inloop 
 • 10:00 - Plenair programma 
 • 11:00 - KOFFIE 
 • 11:30 - Parallelsessie 1 
 • 12:30 - LUNCH 
 • 13:45 - Parallelsessie 2 
 • 14:45 - THEE 
 • 15:15 - Parallelsessie 3
 • 16:15 - BORREL 

TRACK 1: Inwinning en kwaliteit

Sensoren veranderen in rap tempo, steeds meer leveranciers beschikken over gecombineerde sensoren, gebruikerswensen veranderen al even snel mee, maar wellicht leveren de losse sensoren wel betere producten? 

11:30 - Zicht op Nederland en toekomstige inwinning AHN en Beeldmateriaal

 • Door Ruud van Rossem en Frank van Ierssel van BZK
 • Goed zicht op veranderend Nederland. Dat is nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de maatschappelijke vraagstukken van nu en morgen. AHN en Beeldmateriaal zijn een belangrijk onderdeel van het geo-datafundament. Hoe borg je de beschikbaarheid en tijdigheid van deze basisvoorziening? Welke sturing is er in het luchtruim mogelijk om dit mogelijk te maken?

12:30 - Lunch
 

13:45 - Sneak Preview AHN5

 • Door Roland Haarbrink van Miramap Aerial Surveys
 • De inwinning van percelen 1 en 2 van AHN5 is onlangs afgerond. Eindgebruikers kunnen niet wachten om met de nieuwe data aan de slag te gaan. Wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij het inwinnen van zo'n kwalitatief hoogwaardig product? Hoe zien de eerste resultaten er uit? Dit en meer over inwinnen met kwaliteit.

14:15 - The future of data acquisition – “Swiss army knife” technology?

 • Door Andrea Hoffmann van BSF Swissphoto
 • Merging  systems is on everyone's lips - to what extent is there an optimal data acquisition possible that meets all requirements, like a Swiss army knife does? Time to review the current possibilities and discuss.

14:45 - Thee
 

15:15 - Op weg naar gebruiksvriendelijke geïntegreerde multisensor datasets, dataproducten en datagebruik

 • Door Jacob Stroet van Hansa Luftbild
 • Een visie op de ontwikkeling van remote sensing ten dienste van de samenleving. Kostenbesparing, meervoudig gebruik, data-integratie en mogelijk nieuwe (afgeleide) datatoepassingen door de datasets van meerdere sensoren toegankelijk en beheersbaar te combineren met gebruiksvriendelijke interfaces.

15:45 - Aerial surveying – expectations till 2027

 • Door Raimund Gasser van AVT Airborne Sensing GmbH
 • What developments do we expect looking at the European aerial  surveying market? Changes in the aerial surveying fleet are mandatory – how can we solve it? Are content programs helping or eliminating the aerial surveying operators?

16:15 - Borrel

TRACK 2: Presentatie en Distributie

We verzamelen met z’n allen steeds meer data. Maar hoe stimuleer je het gebruik van al die data voor hele diverse gebruikersgroepen. De een wil even een snelle inspectie van een bepaalde omgeving, de ander gaat m.b.v. AI aan de slag met de data zelf. 

11:30 - Update Vexcel Data Program

 • Door Ezra Philipse van Vexcel Data Program
 • ’s Werelds grootste en luchtfoto- en geospatial programma

12:00 - Vision 10 het open data portaal van Kavel 10

 • Door Frank Staal van Kavel 10 BV
 • Met Vision 10 beheert, bewerkt en ontsluit u al uw 2D en 3D beeldmateriaal via een SaaS-oplossing. Hierdoor heeft u al uw beeldmateriaal op één locatie toegankelijk.

12:30 - Lunch
 

13:45 - 3D Basisvoorziening bij het Kadaster

 • Door Richard Witmer en Jaap-Willem Sjoukema van Kadaster
 • In deze presentatie worden de 3D-ontwikkelingen bij het Kadaster voor het voetlicht gebracht, die vanuit het programma 3D Basismodel Fysieke Leefomgeving worden uitgevoerd. Aan de orde komen oa. de jaarlijkse productie van actuele 3D basisdata van heel Nederland, een sneak preview van de nieuwe 3D tiles in een 3D Viewer en meer 3D ontwikkelingen.

14:15 - Station Beelddata Centraal

 • Door Roelof Boekhold en Jacob Muilwijk van Prorail / 360 geo
 • Van data-inname tot beschikbaarstelling: het stroomlijnen, analyseren en beheren en distribueren van gegeorefereerd beeldmateriaal via een centraal dataknooppunt

14:45 - Thee
 

15:15 - Stimuleer gebruik door productie, presentatie én distributie van data met ArcGIS-technologie

 • Door Joris Bak van Esri
 • Bent u nieuwsgierig naar de gebruikte technologie én publicatie-overwegingen achter Topotijdreis.nl, de AHN-viewer en de Sentinel-2 Land Cover Explorer? Of wilt u weten wat de ontwikkelingen zijn bij Esri ten aanzien van werken met imagery-data, bijv. op gebied van AI? In deze presentatie gaat Joris Bak in op het imagery-systeem van ArcGIS. We kijken naar mogelijkheden van productie van True Ortho-luchtfoto’s en 3D-meshes. Tevens zal worden ingegaan op publicatie en gebruik van dit soort data in uiteenlopende toepassingen.

15:45 - Oblieke werelden in de praktijk

 • Door Jan Willem van der Vegt van Airborne Laserscanning Int./ Voxel3D
 • Obliquo is een modern geospatial cloud platform waarmee oblieke luchtfoto’s, puntenwolken en 3D modellen eenvoudig en gebruikersvriendelijk toegankelijk zijn voor uiteenlopende doelgroepen. U hoeft niet te investeren in gegevensopslagfaciliteiten u geen zorgen te maken over de gegevensbeveiliging en bent data leveranciersonafhankelijk. De presentatie toont de mogelijkheden en toepassingen in de praktijk.

16:15 - Borrel

TRACK 3: Gebruik en Toepassingen 

AHN en Beeldmateriaal zijn beide beschikbaar als open data. Deelnemers hebben een duidelijk belang bij die data, maar ook die belangen veranderen voortdurend. Daarnaast zijn er heel veel partijen die gebruik maken van de open data voor allerlei maatschappelijke thema’s. In deze track zijn we opzoek naar een breed pallet van toepassingen met een maatschappelijk karakter.  

11:30 - GeoAI met Beeldmateriaal

 • Door Vera Liem van Kadaster
 • Inmiddels heeft het Kadaster binnen diverse GeoAI projecten aardig wat ervaring opgebouwd met het combineren van Beeldmateriaal luchtfoto’s en diverse basisregistraties (BGT, BRT, BAG). Deze presentatie deelt de belangrijkste inzichten vanuit deze projecten en geeft een kijkje in wat er momenteel mogelijk is met de huidige technieken.

12:00 - Smart Twin: van ruwe data naar handelingsperspectief voor verduurzaming

 • Door Aart Wijnen van Twee Snoeken
 • De Twee Snoeken ontwikkeld al tientallen jaren software voor de bouw, en heeft nu 100% parametrische BIM modellen ontwikkeld die steeds meer gebruik maken van data als AHN en luchtfoto’s. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld particulieren via de website Verbeterjehuis.nl zelf aan de slag met het verduurzamen van hun woning. In de presentatie ook aandacht voor het snijvlak van BIM en GIS.

12:30 - Lunch
 

13:45 - Classificatie van puntenwolken en het AHN

 • Door Tobias Wittwer van Hai Performance B.V.
 • Deze presentatie laat zien hoe het AHN gebruikt kan worden om andere datasets te classificeren, en hoe de classificatie van het AHN verder uitgebreid kan worden.

13:45 - AHN en Beeldmateriaal als hulpmiddel bij grootschalige Mobile Mapping

 • Door Tobias Wittwer van Hai Performance B.V.
 • In deze presentatie wordt uitgelegd hoe het AHN en Beeldmateriaal gebruikt kunnen worden voor de kwaliteitscontrole van hoogwaardige Mobile Mapping en het verkrijgen van een dekkend bestand, ook in gebieden waar geen inwinning met een voertuig mogelijk is.

14:15 - Een waterkering in 3D is snel geregeld

 • Door John Joosten en Hans Lammerts van GeoBIMExperts
 • Met de AHN en eventueel de luchtopnames van beeldmateriaal kun je met behulp van vrij beschikbare tools eenvoudig en snel een overzicht krijgen over kilometers waterkering als 3D model. De informatiedichtheid is veel groter dan dat je met een landmeter kunt realiseren. Het resultaat is een goed uitgangspunt voor efficiënte samenwerking in het kader van bijvoorbeeld een herstelprogramma voor waterkeringen. We laten zien hoe we de meerwaarde uit de AHN hebben gehaald en kilometers lange keringen in beeld kunnen brengen inclusief planvorming van de constructeur.

14:45 - Thee
 

15:15 - Afvoerbepaling in uiterwaarden uit LiDAR-waterhoogte

 • Door Maarten Pronk van Deltares
 • Tijdens het hoogwater op de Maas van juli 2021 zijn vanuit een vliegtuig LiDAR data en luchtfoto’s ingewonnen. Naast het inwinnen van de waterhoogte uit deze LiDAR metingen is het soms ook mogelijk om de afvoer af te leiden op plaatsen waar we de onderliggende topografie/bathymetry weten.

15:45 - Wat als de 'Waterbom' bij ons valt?

 • Door Alexander Hoff van Nelen & Schuurmans
 • Vorig jaar werd Limburg overvallen door een ‘Waterbom’ die zorgde voor grote wateroverlast en overstromingen. Nelen & Schuurmans heeft samen met WDODelta in beeld gebracht welk effect een ‘Waterbom’ binnen het beheergebied van het waterschap kan hebben. Daarvoor is gebruik gemaakt van een model, waar de AHN4 input voor vormt.

16:15 - Borrel

TRACK 4: Karteren in 2030 

Van oudsher werd en wordt nog steeds veel gekarteerd op basis van stereofoto’s met een stereokarteerstation om aan de nauwkeurigheidseisen te kunnen voldoen. Door ontwikkelingen in de inwinning en het beschikbaar komen van andere datasets zou deze methode wel eens kunnen veranderen. 

11:30 - Obliek: een nieuw perspectief op karteren

 • Door Sjoerd Staats van Ingenieursbureau Geodelta B.V
 • Obliekbeelden worden al lange tijd gebruikt voor de interpretatie van objecten. Sinds kort is het ook mogelijk om obliekbeelden te gebruiken voor nauwkeurig karteerwerk binnen de BGT-eisen. Deze nieuwe werkwijze van karteren blijkt ideaal voor de bijhouding van BGT en BAG-geometrie. Hoe passen obliekfoto’s in de karteeromgeving van 2030? En welke rol spelen drones, puntenwolken en dense matching bij het verkrijgen van geometrisch betrouwbare data?

12:00 - 3DBAG-AHN4 en andere doorontwikkelingen

 • Door Ravi Peters, Balázs Dukai, Weixiao Gao en Jantien Stoter van TU Delft (3D Geoinformation)
 • In deze presentatie leggen we uit hoe de nieuwe release van de 3DBAG is gebaseerd op een optimale combinatie van AHN3 en AHN4 en presenteren we ons 3DBAG-gerelateerd onderzoek zoals het genereren van noklijnen uit orthofoto’s (met als doel om betere modellen uit DIM puntenwolken te kunnen reconstrueren).

12:30 - Lunch
 

13:45 - Integraal Hoogtemodel Nederland

 • Door Jeroen Leusink, Gerbrand Vestjens en Daan van der Heide van hWh, Kadaster en Rijkswaterstaat
 • Vanuit het Waterschapshuis zijn we bezig met de 5e versie van het AHN. Het kadaster is sinds 2018 bezig met Dense Matching op Beeldmateriaal en Rijkswaterstaat heeft projectmatig puntenwolken vanaf de weg, water en de lucht. Hoe zorgen we ervoor dat deze belangrijke 3D informatie op elkaar aansluit? Hoe krijgen we ze efficiënt bij de gebruiker? Dat en meer lichten de bovengenoemden partijen graag verder toe.

14:15 - Karteren in 2030: een conservatief beroep met progressieve inwinmethodes

 • Door Sander Oude Elbrink van Universiteit Twente (ITC)
 • Het in kaart brengen van het aardoppervlakte is een traditioneel beroep, en (spoiler alert) dat zal het ook nog in 2030 zijn. Toch zijn er realistische toekomst scenario’s om het sneller, beter en mooier te maken, zoals de combinatie van sensoren van veraf en dichtbij, kunstmatige intelligentie in robots en drones, en technieken om de kaart automatisch bij te houden.

14:45 - Thee
 

15:15 - Evaluatie maaiveld bewegingsbepaling met AHN in veen-weide gebieden

 • Door Hans van Leeuwen van STOWA
 • In veen-weide gebieden beweegt het maaiveld (en onderliggend profiel) op en neer tijdens het seizoen door verschillende processen (agv hydrologie/bodemfysica/weer). Daarnaast beweegt het maaiveld over de jaren heen door lange termijn processen die overwegend irreversibel zijn (oxidatie, compactie/klink, etc.). Het gebruik van AHN meet alleen de netto beweging (of hoogte verschil tussen 2 opnamen in de tijd) aan de top van het bodemprofiel op een zeker moment tijdens bovengenoemde korte en lange termijn processen en tevens zonder voorkennis van deze complexe bodemprocessen. Willen we AHN gebruiken voor bodembeweging in rurale gebieden dan zullen deze processen randvoorwaardelijk moeten zijn voor de AHN LIDAR opnamen.

15:45 - Bodembeweging uit AHN

 • Door Bob Valten van Ingenieursbureau Geodelta B.V
 • Regelmatig wordt het verschil tussen AHN4 en AHN3 berekend om een beeld te krijgen van de bodembeweging. Als gevolg van meetruis is het resultaat echter meestal maar zeer beperkt bruikbaar. Geodelta presenteert een rekentechniek die het effect van de meetruis sterk reduceert waarna een beter beeld ontstaat van de beweging van de bodem.

16:15 - Borrel