Beeldmateriaal wordt ingewonnen met behulp van luchtfotografie. Vanuit een vliegtuig worden er foto's gemaakt om Nederland nauwkeurig in kaart te brengen.

Voorjaarsvlucht

Elk jaar wordt Nederland nauwkeurig in kaart gebracht door middel van luchtfotografie. In de periode tot 23 april (het bladloos seizoen) wordt er gefotografeerd in hoge resolutie. Deze landelijk dekkende kleurenluchtfoto heeft een grondpixelresolutie van 10 cm, met uitzondering van het Schipholgebied waar een resolutie van 11 cm wordt opgeleverd.

Kwaliteitscriteria

Het ingewonnen beeldmateriaal moet voldoen aan eisen zodat het geschikt is voor kartering met de Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT. Deze hebben betrekking op onder meer de vlieghoogte, paspunten, omvalling of parallax, camera, uitvoering van de vlucht, aerotriangulatie, blokvereffening en het vervaardigen van orthofotomozaïeken. De controle aan de hand van deze gestelde technische eisen vindt in twee stappen plaats:

Stap 1: Een ingangscontrole waarbij er wordt gecontroleerd of het blok volledig is geleverd en de bestandsbenamingen voldoen aan de gestelde eisen.

Stap 2: Een kwalitatieve controle waarbij er wordt gecontroleerd of de geleverde documenten en bestanden voldoen aan de gestelde technische eisen, eindtermen en leveringseisen. In het algemeen geldt dat volledig aan alle specificaties moet worden voldaan. Voor enkele aspecten geldt echter dat 2% van de geleverde data van deze specificaties mag afwijken, zolang afwijkingen niet aaneengesloten in het projectgebied voorkomen.

Door het toepassen van deze eisen en controles hebben de HR-luchtopnamen zo’n hoge geometrische en radiometrische kwaliteit dat hiermee hoogwaardige stereokarteringen mogelijk zijn met een absolute liggingsnauwkeurigheid in X- en Y-richting van 20 cm of beter.

Producten

Stereoscopische foto’s

Bij een stereoscopische fotovlucht worden minimaal twee foto's vanuit een verschillende hoek gemaakt. Door deze twee te combineren (overlappen) ontstaat diepte in het beeld. Deze overlap heet ook wel dwars- en langsoverlap. Voor het project Beeldmateriaal is een langsoverlap van 60% en dwarsoverlap van 30% gedefinieerd. Stereobeelden worden geleverd als 24-bits RGB luchtopnamen (TIFF).

Orthofotomozaïeken

Orthofotomozaïeken zijn geometrisch gecorrigeerde luchtfoto's, waarbij reliëfverplaatsing is verwijderd met behulp van hoogtemodellen. De fotobeelden zijn samengevoegd tot een enkele mozaïek, waarbij de overlap tussen de opnamen verwijderd is en kleurverschillen geminimaliseerd zijn. De orthofotomozaïeken zijn beschikbaar als 24-bits RGB orthofotomozaïeken (ECW en GeoTIFF).