Edwin Rittersma is adviseur watersystemen bij waterschap Noorderzijlvest in Groningen. In zijn functie adviseert hij over plannen, zowel in- als extern. Hij bekijkt of ruimtelijke ontwikkeling invloed heeft op het watersysteem. 

“Ik merk nog steeds dat mensen zijn verrast als ik hoogtekaarten laat zien, terwijl het hier gaat om open data.”

Een voorbeeld: de gemeente wil een nieuwe woonwijk bouwen. Edwin bekijkt dan onder andere hoe de woonwijk wordt geïntegreerd in het watersysteem, bijvoorbeeld of het regenwater straks op de juiste manier wordt afgevoerd en wat het waterpeil betekent voor het plan. Als Edwin de plannen beoordeelt, kijkt hij altijd eerst naar de specifieke watersysteemgegevens van Noorderzijlvest op een luchtfoto van Beeldmateriaal. “Een luchtfoto geeft samen met onze eigen data direct inzicht in hoe het watersysteem zich verhoudt ten opzichte van de geplande woningen” vertelt Edwin. “Vervolgens pak ik de hoogtekaart  erbij. Hier zie ik wat het maaiveldverloop is en wat de maaiveldhoogte is ten opzichte van NAP. En dat is essentiële informatie om over een plan te kunnen adviseren of te beoordelen.” 

“Zonder het AHN en luchtfoto’s heb je een incompleet beeld, ondanks dat de werking van het watersysteem tot in detail beschikbaar is in ons beheerregister. Ik merk in de overleggen met gemeenten, projectontwikkelaars en ingenieursbureaus dat de combinatie van de AHN en luchtfoto’s mij helpt om het waterbelang onder de aandacht te brengen. En het creëert begrip aan de andere kant van de tafel.”

“Ik merk nog steeds dat mensen verrast zijn als ik de hoogtekaarten laat zien, terwijl het hier gaat om open data. Als je de maaiveldhoogte wilt zien, hoef je hier geen landmeter het veld in te sturen. Deze info kun je van de hoogtekaart aflezen. Bovendien bespaart het kosten.”